plot v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plot v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.plot <part prés plotting; prét, part passé plotted> [Brit plɒt, Am plɑt] GLAG preh.

III.plot <part prés plotting; prét, part passé plotted> [Brit plɒt, Am plɑt] GLAG nepreh. (conspire)

plot twist [ˈplɒ(t) twɪst, Amˈplɑ(t) ˌtwɪst] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za plot v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

plot v slovarju PONS

Prevodi za plot v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za plot v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

plot Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文