proceed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za proceed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. proceed person, committee:

Individual translation pairs

Prevodi za proceed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

proceed v slovarju PONS

Prevodi za proceed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za proceed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

proceed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文