reference v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reference v slovarju angleščina»francoščina

I.reference [Brit ˈrɛf(ə)r(ə)ns, Am ˈrɛf(ə)rəns] SAMOST

I.cross reference [Brit ˌkrɒs ˈrɛfrəns, Am ˈkrɔs ˈˌrɛf(ə)rəns] SAMOST

reference v slovarju PONS

Prevodi za reference v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za reference v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reference Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

à propos de ce que ...

reference iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文