reputation v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reputation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

reputation [Brit rɛpjʊˈteɪʃ(ə)n, Am ˌrɛpjəˈteɪʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za reputation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reputation v slovarju PONS

Prevodi za reputation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za reputation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reputation Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文