request v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za request v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.request [Brit rɪˈkwɛst, Am rəˈkwɛst] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za request v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

request v slovarju PONS

Prevodi za request v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za request v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

request Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文