retiring v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za retiring v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.retiring [Brit rɪˈtʌɪərɪŋ, Am rəˈtaɪ(ə)rɪŋ] GLAG pres part

retiring → retire

II.retiring [Brit rɪˈtʌɪərɪŋ, Am rəˈtaɪ(ə)rɪŋ] PRID (shy)

glej tudi retire

Individual translation pairs

Prevodi za retiring v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

retiring v slovarju PONS

Prevodi za retiring v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za retiring v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

retiring Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文