riding v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za riding v slovarju angleščina»francoščina

riding [Brit ˈrʌɪdɪŋ, Am ˈraɪdɪŋ] SAMOST RIDING

riding v slovarju PONS

Prevodi za riding v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za riding v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

riding Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文