rocket v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rocket v slovarju angleščina»francoščina

rocket v slovarju PONS

Prevodi za rocket v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rocket2 [ˈrɒkɪt, Am ˈrɑ:kɪt] SAMOST (herb)

Individual translation pairs

Prevodi za rocket v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rocket Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文