scrap v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za scrap v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.scrap <part prés scrapping; prét, part passé scrapped> [Brit skrap, Am skræp] GLAG preh.

IV.scrap <part prés scrapping; prét, part passé scrapped> [Brit skrap, Am skræp] GLAG nepreh. (fight)

Prevodi za scrap v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

scrap v slovarju PONS

Prevodi za scrap v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za scrap v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

scrap Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文