ski v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ski v slovarju angleščina»francoščina

II.ski <prét, part passé ski'd or skied> [Brit skiː, Am ski] GLAG nepreh.

ski v slovarju PONS

Prevodi za ski v slovarju angleščina»francoščina

ski Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

loge ž
moniteur(-trice) m (ž) de conduite/ski
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文