smile v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za smile v slovarju angleščina»francoščina

I.smile on GLAG [Brit smʌɪl -, Am smaɪl -] (smile on [sb/sth])

Individual translation pairs

smile v slovarju PONS

Prevodi za smile v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za smile v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

smile Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文