struggle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za struggle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.struggle [Brit ˈstrʌɡ(ə)l, Am ˈstrəɡəl] SAMOST

I.struggle through GLAG [Brit ˈstrʌɡ(ə)l -, Am ˈstrəɡəl -] (struggle through)

II.struggle through GLAG [Brit ˈstrʌɡ(ə)l -, Am ˈstrəɡəl -] (struggle through [sth])

struggle back GLAG [Brit ˈstrʌɡ(ə)l -, Am ˈstrəɡəl -]

struggle along GLAG [Brit ˈstrʌɡ(ə)l -, Am ˈstrəɡəl -] lit

Individual translation pairs
prodigieux/-ieuse

Prevodi za struggle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

struggle v slovarju PONS

Prevodi za struggle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
à mort
ardu(e)

Prevodi za struggle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

struggle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文