tape v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tape v slovarju angleščina»francoščina

audio tape [Brit ˈɔːdɪə(ʊ) teɪp, Am ˈɔdioʊˌteɪp] SAMOST

tape v slovarju PONS

Prevodi za tape v slovarju angleščina»francoščina

tape Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文