thesis v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za thesis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

thesis <pl theses> [Brit ˈθiːsɪs, Am ˈθisɪs] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za thesis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

thesis v slovarju PONS

Prevodi za thesis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za thesis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

thesis Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文