uncle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za uncle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

uncle [Brit ˈʌŋk(ə)l, Am ˈəŋk(ə)l] SAMOST

Prevodi za uncle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

uncle v slovarju PONS

uncle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文