weigh v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za weigh v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.weigh up GLAG [Brit weɪ -, Am weɪ -] (weigh up [sth/sb], weigh [sth/sb] up)

II.weigh down GLAG [Brit weɪ -, Am weɪ -] (weigh down [sth/sb], weigh [sth/sb] down) lit

Prevodi za weigh v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

weigh v slovarju PONS

Prevodi za weigh v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za weigh v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

weigh Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文