win v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za win v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.win <part prés winning, prét, part passé won> [Brit wɪn, Am wɪn] GLAG preh.

3. win (acquire):

III.win <part prés winning; prét, part passé won> [Brit wɪn, Am wɪn] GLAG nepreh.

I.win over GLAG [Brit wɪn -, Am wɪn -], win round GLAG (win over [sb], win [sb] over)

Individual translation pairs

Prevodi za win v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

win v slovarju PONS

Prevodi za win v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za win v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

win Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文