wrapping v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za wrapping v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.wrap <part prés wrapping; prét, part passé wrapped> [Brit rap, Am ræp] GLAG preh. lit

to wrap X in Y, to wrap Y round X

I.gift wrap [Brit, Am ˈɡɪft ˌræp] SAMOST a. gift wrapping

Prevodi za wrapping v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

wrapping v slovarju PONS

Prevodi za wrapping v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za wrapping v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

wrapping Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文