angleško » slovenski

tide over GLAG preh.

high ˈtide SAMOST no pl

low ˈtide SAMOST, low ˈwa·ter SAMOST no pl

neap tide [ˈni:ptaɪd] SAMOST

ˈrip tide SAMOST

rip tide GEOG, NAUT
rip tide GEOG, NAUT

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文