angleško » slovenski

at [æt, ət] PREDLOG

5. at after adj (in reaction to):

at
at

6. at (in response to):

edi·tor-at-ˈlarge <editors-at-large> SAMOST

get-ˈat-able PRID fam

ill at ˈease PRID

I . ˈstay-at-home SAMOST pej

II . ˈstay-at-home PRID

un·get-at-able [ˌʌngetˈætəbl̩] PRID sl

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文