angleško » slovenski

warn·ing [ˈwɔ:nɪŋ] SAMOST

1. warning no pl (notice):

2. warning (threat):

3. warning (lesson):

4. warning (of dangers, risks):

opozorilo n o

5. warning (a caution):

opomin m

ˈwarn·ing light SAMOST

ˈwarn·ing shot SAMOST

ˈwarn·ing sign SAMOST

1. warning sign (signboard):

2. warning sign usu pl (symptom):

I . warn [wɔ:n] GLAG nepreh.

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文