Européen v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Européen v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Europ|éen (Européenne) [øʀɔpeɛ̃, ɛn] SAMOST m (ž)

I.europ|éen (européenne) [øʀɔpeɛ̃, ɛn] PRID

II.européennes SAMOST fpl

anti-européen (anti-européenéenne) [ɑ̃tiøʀɔpeɛ̃, ɛn] PRID

I.indo-europ|éen (indo-européenne) <mpl indo-européens> [ɛ̃doøʀɔpeɛ̃, ɛn] PRID

II.indo-europ|éen SAMOST m

Indo-Europ|éen (Indo-Européenne) <mpl Indo-Européens> [ɛ̃doøʀɔpeɛ̃, ɛn] SAMOST m (ž)

Prevodi za Européen v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Européen v slovarju PONS

Prevodi za Européen v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Européen(ne) [øʀɔpeɛ̃, ɛn] SAMOST m(ž)

I.européen(ne) [øʀɔpeɛ̃, ɛn] PRID

II.européen(ne) [øʀɔpeɛ̃, ɛn] SAMOST fpl (les élections européennes)

indo-européen(ne) <indo-européens> [ɛ̃doœʀɔpeɛ̃, ɛn] PRID

pro-européen(ne) [pʀoøʀɔpeɛ̃, ɛn] SAMOST m(ž)

Institut monétaire européen SAMOST m

Système monétaire européen SAMOST m

Système européen de banques centrales SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za Européen v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Européen Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

député(e) m (ž) européen(ne)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文