agent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za agent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

agent (agente) [aʒɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

4. agent:

agent (agente) CHIM, LING

Prevodi za agent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

agent v slovarju PONS

Prevodi za agent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za agent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

agent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

agent iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文