cran v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cran v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.cran [kʀɑ̃] SAMOST m

1. cran:

II.à cran PRIS

III.cran [kʀɑ̃]

glej tudi couteau

couteau <pl couteaux> [kuto] SAMOST m

1. couteau:

Prevodi za cran v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

cran v slovarju PONS

Prevodi za cran v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za cran v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

cran Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文