difficulté v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za difficulté v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

difficulté [difikylte] SAMOST ž

1. difficulté (peine):

2. difficulté (obstacle):

Individual translation pairs

Prevodi za difficulté v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

difficulté v slovarju PONS

Prevodi za difficulté v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

difficulté [difikylte] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za difficulté v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

difficulté Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

difficulté iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文