diriger v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za diriger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. diriger (être responsable de):

3. diriger (orienter):

II.se diriger GLAG povr

Prevodi za diriger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

diriger v slovarju PONS

Prevodi za diriger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za diriger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

diriger Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文