environ v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za environ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.environ [ɑ̃viʀɔ̃] PRIS

II.environs SAMOST mpl

III.aux environs de PREDLOG

Prevodi za environ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

environ v slovarju PONS

Prevodi za environ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za environ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
il y a environ 5 ans

environ Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

il y a environ 5 ans
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文