flotter v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za flotter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.flotter [flɔte] GLAG impers inf (pleuvoir)

Prevodi za flotter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

flotter v slovarju PONS

Prevodi za flotter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za flotter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

flotter Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文