intérieur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za intérieur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.intérieur (intérieure) [ɛ̃teʀjœʀ] PRID

II.intérieur SAMOST m

Prevodi za intérieur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
inboard NAUT
inboard AVIAT
interior CINE, TV shot

intérieur v slovarju PONS

Prevodi za intérieur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

intérieur(e) [ɛ̃teʀjœʀ] PRID

intérieur [ɛ̃teʀjœʀ] SAMOST m

for intérieur [fɔʀɛ̃teʀjœʀ]

Prevodi za intérieur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

intérieur Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文