intelligence v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za intelligence v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.intelligence [ɛ̃teliʒɑ̃s] SAMOST ž

II.intelligences SAMOST fpl

III.intelligence [ɛ̃teliʒɑ̃s]

Individual translation pairs

Prevodi za intelligence v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

intelligence v slovarju PONS

Prevodi za intelligence v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za intelligence v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

intelligence Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文