interrompre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za interrompre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.interrompre [ɛ̃teʀɔ̃pʀ] GLAG preh.

1. interrompre (momentanément):

II.s'interrompre GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za interrompre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

interrompre v slovarju PONS

Prevodi za interrompre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.interrompre [ɛ̃teʀɔ̃pʀ] irr GLAG preh.

II.interrompre [ɛ̃teʀɔ̃pʀ] irr GLAG povr

Prevodi za interrompre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

interrompre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文