inverse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za inverse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.inverse [ɛ̃vɛʀs] PRID

II.inverse [ɛ̃vɛʀs] SAMOST m

II.s'inverser GLAG povr

Prevodi za inverse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

inverse v slovarju PONS

Prevodi za inverse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za inverse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

inverse Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文