l'avoine v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'avoine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi fou

I.fou (folle), fol before vowel or mute h [fu, fɔl] PRID

2. fou (insensé):

mad Brit
être fou à lier inf

II.fou (folle), fol before vowel or mute h [fu, fɔl] SAMOST m (ž)

III.fou SAMOST m

IV.folle SAMOST ž

V.fou (folle), fol before vowel or mute h [fu, fɔl]

VI.fou (folle), fol before vowel or mute h [fu, fɔl]

Individual translation pairs

Prevodi za l'avoine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'avoine v slovarju PONS

Prevodi za l'avoine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za l'avoine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'avoine Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文