manières v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za manières v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.manière [manjɛʀ] SAMOST ž

1. manière (façon):

in such a way that

II.manières SAMOST fpl

maniéré (maniérée) [manjeʀe] PRID

Individual translation pairs
smarmy inf

Prevodi za manières v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

manières v slovarju PONS

Prevodi za manières v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

manière [manjɛʀ] SAMOST ž

1. manière (façon):

maniéré(e) [manjeʀe] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za manières v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

manières Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文