marchand v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za marchand v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.marchand (marchande) [maʀʃɑ̃, ɑ̃d] PRID COM

II.marchand (marchande) [maʀʃɑ̃, ɑ̃d] SAMOST m (ž)

III.marchand (marchande) [maʀʃɑ̃, ɑ̃d]

dosshouse owner Brit inf
pit owner Am inf

Prevodi za marchand v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

marchand v slovarju PONS

Prevodi za marchand v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za marchand v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

marchand Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

marchand(e) m (ž) de bas
marchand(e) m (ž) de fruits
marchand(e) m (ž) de journaux
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文