marié v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za marié v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi marier

II.se marier GLAG povr

Marie [maʀi] BIBL

marie-jeanne [maʀiʒan] SAMOST ž inf

bain-marie [bɛ̃maʀi] SAMOST m

marie-louise <pl maries-louises> [maʀilwiz] SAMOST ž

marie-salope <pl maries-salopes> [maʀisalɔp] SAMOST ž

II.se marier GLAG povr

marie-couche-toi-là <pl marie-couche-toi-là> [maʀikuʃtwala] SAMOST ž slang, péj

Prevodi za marié v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

marié v slovarju PONS

Prevodi za marié v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.marié(e) [maʀje] PRID

II.marié(e) [maʀje] SAMOST m(ž)

bain-marie <bains-marie> [bɛ̃maʀi] SAMOST m

Prevodi za marié v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

marié Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文