moral v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za moral v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mor|al (morale) <mpl moraux> [mɔʀal, o] PRID

II.mor|al SAMOST m

III.morale SAMOST ž

IV.mor|al (morale) <mpl moraux> [mɔʀal, o]

Individual translation pairs

Prevodi za moral v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

moral v slovarju PONS

Prevodi za moral v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za moral v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

moral Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

casser le moral à qn inf

moral iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za moral v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文