or v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za or v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

or1 [ɔʀ] VEZNIK

2. or (introduisant un nouvel élément):

I.or2 [ɔʀ] PRID inv

II.or2 [ɔʀ] SAMOST m

1. or (métal):

III.or2 [ɔʀ]

IV.or2 [ɔʀ]

glej tudi poule

poule [pul] SAMOST ž

7. poule JEUX:

étalon-or <pl étalon-or> [etalɔ̃ɔʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za or v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

or v slovarju PONS

Prevodi za or v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.or1 [ɔʀ] SAMOST m

II.or1 [ɔʀ] APP inv

or2 [ɔʀ] VEZNIK

étalon-or [etalɔ̃ɔʀ] SAMOST m sans pl

Individual translation pairs

Prevodi za or v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

or Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文