succès v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za succès v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

succès <pl succès> [syksɛ] SAMOST m

demi-succès <pl demi-succès> [d(ə)misyksɛ] SAMOST m

Prevodi za succès v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

succès v slovarju PONS

Prevodi za succès v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za succès v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

succès Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

succès iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文