surveillant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za surveillant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

surveillant (surveillante) [syʀvɛjɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

II.se surveiller GLAG povr

III.surveiller [syʀveje]

Prevodi za surveillant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

surveillant v slovarju PONS

Prevodi za surveillant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

surveillant(e) [syʀvɛjɑ̃, jɑ̃t] SAMOST m(ž)

Prevodi za surveillant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

surveillant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文