surveiller v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za surveiller v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se surveiller GLAG povr

III.surveiller [syʀveje]

Individual translation pairs

Prevodi za surveiller v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

surveiller v slovarju PONS

Prevodi za surveiller v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za surveiller v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

surveiller Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文