tranches v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tranches v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tranche [tʀɑ̃ʃ] SAMOST ž

I.tranché (tranchée) [tʀɑ̃ʃe] GLAG pp

tranché → trancher

II.tranché (tranchée) [tʀɑ̃ʃe] PRID

III.tranché (tranchée) [tʀɑ̃ʃe] PRID

IV.tranchée SAMOST ž

V.tranchées SAMOST fpl

VI.tranché (tranchée) [tʀɑ̃ʃe]

glej tudi trancher

Prevodi za tranches v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

tranches v slovarju PONS

Prevodi za tranches v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.trancher [tʀɑ̃ʃe] GLAG nepreh. (décider)

tranché(e) [tʀɑ̃ʃe] PRID

tranche [tʀɑ̃ʃ] SAMOST ž

Prevodi za tranches v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tranches Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文