transporter v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za transporter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.transporter [tʀɑ̃spɔʀte] GLAG preh.

1. transporter (déplacer):

II.se transporter GLAG povr

Prevodi za transporter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

transporter v slovarju PONS

Prevodi za transporter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za transporter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

transporter Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文