variété v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za variété v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.variété [vaʀjete] Variété française SAMOST ž

II.variétés SAMOST fpl

glej tudi Variété française

Variété française Info

Individual translation pairs

Prevodi za variété v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

variété v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文