francosko » nemški

Jean [ʒɑ͂] SAMOST m

1. Jean:

Hans m

2. Jean HIST:

jean [dʒin] SAMOST m

2. jean sing o pl (pantalon):

II . jean [dʒin] PRID

Jean-Baptiste [ʒɑ͂batist(ə)] SAMOST m

1. Jean-Baptiste:

2. Jean-Baptiste REL:

jean-foutre [ʒɑ͂futʀ] SAMOST m inv fam

Saint-Jean [sɛ͂ʒɑ͂] SAMOST ž sans pl

bluejeanNO <bluejeans> [bludʒin], blue-jeanOT <blue-jeans> SAMOST m

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文