agreement v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za agreement v slovarju angleščina»francoščina

agreement [Brit əˈɡriːm(ə)nt, Am əˈɡrimənt] SAMOST

agreement v slovarju PONS

Prevodi za agreement v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za agreement v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

agreement Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文