arresting v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za arresting v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

arresting [Brit əˈrɛstɪŋ, Am əˈrɛstɪŋ] PRID

I.arrest [Brit əˈrɛst, Am əˈrɛst] SAMOST LAW

Prevodi za arresting v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

arresting v slovarju PONS

Prevodi za arresting v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za arresting v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

arresting Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文