brain v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za brain v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi rack

brain-dead [Brit ˈbreɪndɛd, Am ˈbreɪnˌdɛd] PRID

brain v slovarju PONS

Prevodi za brain v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za brain v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

brain Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to have sth on the brain pej inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文