brains v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za brains v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi rack

brain-dead [Brit ˈbreɪndɛd, Am ˈbreɪnˌdɛd] PRID

brains v slovarju PONS

Prevodi za brains v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za brains v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

brains Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文