calculation v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za calculation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

calculation [Brit kalkjʊˈleɪʃ(ə)n, Am ˌkælkjəˈleɪʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs
actuariel/-ielle
impec inf

Prevodi za calculation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

calculation v slovarju PONS

calculation Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文